GCT 155mm

Развој пројекта

Током шездесетих и седамдесетих година протеклог века, у оперативној употреби јединица француских оружаних снага налазила су се самоходна артиљеријска оруђа Mk F3, калибра 155 mm, пројектована на бази лаког тенка AMX-13. Ова самоходна хаубица, која је била успешна и као извозни пројекат, налазила се у рангу осталих самоходних хаубица тог доба, што значи да је послуга била посве незаштићена. Даље, послужиоци и муниција су се налазили у посебном возилу. У случају модерног ратног сукоба, са ризиком употребе нуклеарног, хемијског и биолошког оружја, послуга је била потпуно изложена. Као и САД шездесетих година, када је развијена самоходна хаубица М108 са затвореном куполом која је штитила послугу, Француска је почетком седамдесетих година започела развој новог модела самоходне хаубице, на шасији тенка AMX-30.

Након периода испитивања самоходне хаубице GCT калибра 155 mm, који је потрајао од 1972. до 1976, француске оружане снаге су одобриле увођење у оперативу самоходне хаубице верзије AUF1, уз наруџбу 400 оруђа. Након верзије AUF1, током деведесетих година се појавила верзија AUF2, израђена на шасији тенка AMX-30B2. Серијска производња је прекинута 1995. године. Поред Француске, ова самоходна оруђа су се нашла и у наоружању оружаних снага Ирака, Кувајта и Саудијске Арабије.

Опис самоходне хаубице

Самоходна хаубица GCT 155 mm се у основи састоји од модификоване шасије основног борбеног тенка AMX-30, на коју је уграђена купола наоружана хаубицом калибра 155 mm и опремљена аутоматским пуњачем. Посада самоходне хаубице броји четири члана и састоји се од командира, нишанџије, пуниоца и возача.

Оклопно тело је готово идентично шасији тенка AMX-30, с том разликом да су модификације условиле смањењу масе шасије за 2000 kg: уклоњење су полице за смештај муниције, а уграђени су генератор напона од 28V, снаге 5KVA и систем вентилатора за снабдевање куполе свежим ваздухом.

Возач је смештен напред лево и има једноделни поклопац отвора, који се отвара померањем у леву страну; испред њега су уграђена три дневна перископа. Центалнеи дневни перископ је могуће заменити ноћним или комбинованим дневно-ноћним перископом SOPELEM OB-16A.

Купола је уграђена у средини шасије. Погонска група, тзв. powerpack, уграђен је одмах иза преграде која раздваја моторни простор од простора куполе. Трансмисија се састоји од аутоматске спојке, комбинованог мењача и јединице за управљање, кочница и два погонска точка. Центрифугална спојка се активира електричним путем. Комбиновани мењач и механизам управљања садрже механичку мењачку кутију са по пет степена за кретање у напред и у назад, као и систем управљања са тростепеним диференцијалом. Кочнице су хидрауличне и користе се и као радне и као паркирне.

Систем вешања помоћу торзионих опруга састоји се од пет двоструких потпорних точкова, обложених гумом, са лењивцем напред и погонским точком назад.

Купола је израђена варењем оклопних плоча, са местима за командира и нишанџију у десном делу куполе и пуниоца ма левој страни. Купола командира је опремљена дневним перископима које обезбеђују видно поље од 360°; поклопац командира је такође једноделни, с тим да се отвара подизањем у назад. Пунилац, поред послуживања хаубице, има и улогу нишанџије митраљеза који је уграђен на крову куполе. Посада се укрцава у самохотку кроз врата на задњем делу куполе.

Основно наоружање чини хаубица калибра 155 mm, дужине цеви од 40 калибара, са вертикалним клинастим затварачем.

Затварач се отвара путем хидраулике, са мануелним командама за случај хитности. Цев има гасну кочницу на устима цеви. Хаубицом се може заузети елевација до +66°, депресија од -4°, док се купола може окретати у пуном кругу. Покретање цеви, као и куполе, врши се помоћу хидраулике, али су за случај потребе доступне и ручне команде.

За поседање положаја и заузимање елемената за гађање потребно је један до два минута, док је за напуштање ватреног положаја потребно око минут. Просечна брзина гађања хаубицом је 8 пројектила у минути, употребом аутоматског пуњача, док је ручним пуњењем могуће остварити брзину гађања од 2 до 3 пројектила у минути.

Борбени комплет самоходне хаубице износи 42 пројектила и 42 барутних пуњења и они су смештени у седам полица по шест пројектила, односно барутних пуњења. Додатно томе, у куполи се налази и 22 барутних пуњења за гађање на мањим даљинама и она су смештена у близини и испод седишта пуниоца. Типичан борбени комплет, по врстама муниције,  износи 36 HE пројектила и 6 димних, или 30 HE пројектила, шест димних и шест осветљавајућих.

Нишанџија може изабрати режим појединачне паљбе или „рафалне“ од шест пројектила. Попуна муницијом врши се кроз двострука врата на задњем делу куполе, која се отварају тако да чине платформу за лакшу манипулацију муницијом. Борбени комплет се ангажовањем целе посаде  може укрцати за време од 15 минута, док се ангажовањем два члана посаде исти борбени комплет укрцава за 20 минута. Хаубица може да дејствује и током попуне борбеним комплетом.

Максимална даљина гађања износи 29 000 метара.

Поред већ наведених врста пројектила, хаубица може користити и противтенковску муницију BONUS, коју су развиле компанија Nexter из Француске и Bofors из Švedske. Прве серије ове муниције испоручене су током 2002. и тренутно их користе оружане снаге Француске и Шведске.

Верзије самоходне хаубице GCT

AUF-1TA, модернизована верзија самоходне хаубице код које су модернизовани склопови и системи, али је задржано оруђе са цеви дужине 40 калибара

AUF-2, верзија самоходне хаубице код које су модернизовани системи и склопови, са оруђем цеви дужине 52 калибара.

Поделите садржај сајта

Оставите одговор