Da bi se smanjilo aerozagađenje potrebno 2,4 milijarde evra

14.01.2020.

Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije od ovog meseca proverava da li su gradovi i opštine doneli planove za smanjenje aerozagađanja na svojim teritorijama. Po procenama Ministarstva, Srbiju će smanjenje zagađenja vazduha koštati 2,4 milijarde evra, a predlozi za rešenje problema su zabrana uvoza polovnih automobila i prelazak toplana na druge energente umesto uglja i mazuta.

Foto:Printscreen

Poslednji izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine govori da među uzrocima aeorzagađenja dominantan udeo od 57 odsto dolazi od toplana snage manje od 50 megavata i individualnih ložišta, dakle kao posledica grejanja. Sektor industrije je, po tom izveštaju, uticao sa 13, a drumski saobraćaj sa šest odsto ukupnih emisija zagađujućih materija u vazduhu koji, od područja do područja, udišu građani Srbije.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan rekao je da će smanjenje zagađenja vazduha Srbiju koštati 2,4 milijarde evra i da problem zagađenja vazduha, „koji najviše indukuje saobraćaj, a potom i uticaj drugih izvora koji koriste fosilna goriva, mazut i ugalj“, moraju rešavati lokalne samouprave. Zbog toga, on je najavio da će od ovog meseca početi provere da li su gradovi i opštine uradili kratkoročni i dugoročni plan smanjenja zagađenja vazduha na svojoj teritoriji, kao i da će Ministarstvo „pomagati siromašnim opštinama u rešavanju tog problema“.

S obzirom na to da je saobraćaj označio kao najvećeg zagađivača, ministar je predložio i da se zabrani uvoz automobila sa oznakom motora „euro 3“.