Ružić: Redefinisanje rokova za primenu zakona o platama

02.12.2019.

Skupština Srbije počela je raspravu o izmenama Zakona o platama u javnim agencijama i drugim organizacijama, o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave i izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama.

Foto:Printscreen

Ministar za drzavnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić rekao je da se predloženim izmenama zakona redefinišu rokovi od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinačnim delovima javnog sektora.

Ružić je naveo da je u predstojećem periodu potrebno da se sprovedu dodatne finansijske analize prelaska na nov sistem plata i da se ostavi primeren vremenski period poslodavcima i zaposlenima za pripremu za implementaciju novih rešenja.

On je objasnio da se zbog složenosti procesa mora ostaviti vremenski period čime bi se omogućilo da reforma sistema plata postigne finansijski održiv efekat počev od 1.januara 2021. godine. Ružić je podsetio da platni razredi postoje od 1. januara 2007.godine kada je usvojen Zakon o platama državnih službenika i nameštenika.

Ministar ukazuje da platni razredi znači da se plate povećavaju zaposlenima na bazi kvaliteta njihovog rada, čak i u slučaju da se ne povećava osnovica na osnovu koje se obračunava plata.

“Naše opredeljenje je da se kroz reformu sistema plata, omogući primena platnih razreda za celokupan javni sektor. Predlažemo da se početak reforme odloži za još jednu godinu, imajući u vidu kompleksnost ovog procesa”, rekao je Ružić.

On je istakao da se reforma odnosi na više od 400.000 zaposlenih u raznim ustanovama, državnim organima, javnim agencijama… Kako je objasnio, specifičnosti svakog dela javnog sektora moraju da se analiziraju i uvaže kroz sistema plata, dodataka i drugih prava.

Izvor:rts.rs