Šarčević: Za vršnjačko nasilje tužiti i roditelje

20.09.2019.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je danas da su škole dužne da prijave vršnjačko nasilje, ali da će situacija biti bolja kada tužilaštvo, centar za socijalni rad i direktor škole pokrenu postupke protiv roditelja čija deca čine nasilje.

Foto:Printscreen

Posle najnovijih slučajeva nasilja u Barajevu, Zemunu i Velikoj Moštanici, ministar je u jutarnjem Dnevniku RTS rekao da škola ne može da zameni sve segmente društva, već prijavljuje ako dete ne dolazi u školu, ako roditelji ne otvaraju elektronski dnevnik, ako majka, kao u  slučaju jedne nasilne devojčice iz Barajeva ostavi lažni broj telefona, i tu treba da se umeša centar za socijalni rad.

“U sprečavanju vršnjačkog nasilja uspeli smo da škole  ne prikrivaju, jer ako  prikrivaju ostaće bez posla  kao direktor škole u Barajevu i prema tome imamo nultu toleranciju”, dodao je Šarčević.

On je objasnio da je napravljena mreža od 76 savetnika u 17 školskih uprava i SOS kanal, da se prijavi  840 slučajeva godišnje a teških kao u Barajevu je 10 odsto i to se smanjuje.Ministar je obećao da će istrajati u istraživanju svih slučajeva nasilja i pitao šta rade školski  pedagozi  i psiholozi kad druga deca snimaju nasilje i smeju se.

“Da li je to zvono za uzbunu da se sazovu i opšinski sastanci roditelja. koje smo dizajnirali a mnoge lokalne uprave ih ignorišu”, dodao je Šarčević gostujući na RTS-u.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je danas da je svim predškolskim i školskim ustanovama u Srbiji uputilo dopis sa usvojenim nizom sistemskih zakona, podzakonskih akata i javnih politika koji na “neposredan ili posredan način utiču na sprečavanje diskriminacije i zaštitu od svih oblika nasilja u celokupnom sistemu i na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja”.

Reagujući na poslednje slučajeve vršnajčkog nasilja u školama, iz tog resora su naveli da sve ustanove obrazovanja i vaspitanja imaju obavezu da osiguraju za sve učenike obrazovanje kao i podsticajno i bezbedno okruženje, da sprovode aktivnosti na razvijanju nenasilnog ponašanja i uspostavljanja nulte tolerancije prema nasilju.

“Osnove na kojima se zasniva koncept obrazovanja su inkluzivni principi koji obezbedjuju pravo na obrazovanje za svu decu i učenike. Razvijen je i čitav set mera kroz različite vidove edukacija zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja sa ciljem razvijanja kompetencija za prepoznavanje otvorene i prikrivene diskriminacije u obrazovanju i vaspitanju, prevenciju i postupanje u situacijama nasilja”, stoji u saopštenju.

Navodi se i da je za “treći nivo nasilja i zlostavljanja, direktor ustanove u obavezi da podnese prijavu nadležnim organima, organizacijama i službama i obavesti Ministarstvo prosvete, odnosno nadležnu školsku upravu, u roku od 24 časa”.

“Ako postoji sumnja da nasilni dogadjaj može da ima elemente krivičnog dela ili prekršaja, direktor obaveštava roditelje i podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu”, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Resorni ministar Mladen Šarčević upozorio je da nije dozvoljeno prikrivanje vršnjačkog nasilja i dodao da u takvim slučajevima, odgovorni moraju da snose posledice.

“Pored škole koja ima obavezu da prijavi svako nasilje, postoji potreba da se i porodica uključi kao stub društva i na taj način zajedno možemo da učinimo mnogo za decu i njihovu budućnost”, naveo je ministar.

Izvor: beta