Čedomir Antić: Godišnjica 5. oktobra zatiče Srbiju u krizi i na raskršću

04.10.2019.

Čedomir Antić, iz udruženja gradjana Napredni klub, kazao je danas da su dvehiljadite bile decenija reformi koje, bez obzira na delimično dobre rezultate, nisu bile uspešne u meri koja je potrebna za budući održivi razvoj Srbije.

Foto:Printscreen

Antić je povodom godišnjice 5. oktobra 2000 godine, pada režima predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, naveo da su potom preduzete reforme još manje zadovoljile očekivanja velike većine gra. djana.

„Decenija koja je na izmaku dovela je do populističkog, autoritarnog Vučićevog režima. Režim je, rušeći demokratske ustanove i ograničavajući narodne slobode, postigao da demokratska opozicija danas bude obespravljenija, slabija, manje uticajna i razjedinjenija nego februara 1991. godine. Podrška Zapada demokratiji u Srbiji je danas na najnižoj tački od 1950. godine“, ocenio je Antić u pisanoj izjavi.

Srbija je, smatra on, po privrednom rastu „na začelju medju evropskim državama“, a „po otvorenim nacionalnim, spoljnopolitičkim, državnim i razvojnim pitanjima ona je država sa najvećim problemima na kontinentu“.

„Uprkos tome, Srbija danas ima režim koji je, u poredjenju sa ostalim evropskim autokratama, najčvršće dograbio vlast“, rekao je Antić i pozvao opoziciju na „ujedinjenje u borbi za poštene izborne uslove“.

“Bojkot nepoštenih i nedemokratskih izbora će biti uspešan samo ako bude aktivan i ako Vučić ne bude jedini ‘program’ i celokupna ‘ideologija’ opozicije. Verujem da samo precizni i jasni ciljevi demokratizacije, ustavne reforme, nacionalne obnove, borbe protiv monopola i korupcije mogu da motivišu gradjane“, piše u izjavi.

Antić je napisao da smatra da tranzicija ka novim ličnostima koje bi „nasledile vodjstvo opozicije, može da ponovo probudi poverenje naroda“.

Izvor: beta